piątek, 18 lutego 2011

Pismo o stwierdzenie nieważności orzeczenia SKO w/s opłat wieczystego

Warszawa, 2011/02/……...

…………………………………..
…………………………………..
............................................

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Ul. Kielecka 44
02-530 Warszawa

1. Na podstawie art.157§2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z art.156§1 pkt. 2 i 7 KPA w związku z art.79 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (zgodnie z którym do postępowania przed kolegium stosuje się przepisy KPA) zwracam się o stwierdzenie nieważności orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie nr ……………………………z dn ………………….. podtrzymującą podwyżkę opłat wieczystego użytkowania
i
w związku z art.62 kpa wnoszę o dołączenie do postępowania wszczętego przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste” (pismo z dn. 14.02.2011) o stwierdzenie nieważności orzeczenia SKO w Warszawie KOX/4165/Po/09 z dnia 13.12.2010 r. i innych orzeczeń podtrzymujących podwyżki wieczystego użytkowania dokonane przez Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz dotyczące Osiedle Zoliborz Sady IV nieruchomość o numerze KW WA1M/00043333/0 obręb 7-02-02 i 7-02-04 działki nr 2/2; 3/2; 3; 4/3; 4/4; 4/5; 18/3; 19/1; 28, a także przez inne jednostki dzielnicowe, członków Zarządów Dzielnic i samych Zarządów dzielnic M.St.Warszawy – wydanych mieszkańcom Warszawy, którzy wniosą o dołączenie do postępowania.Zgadzam się w pełni z argumentami Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” i zwracam się o ich uwzględnienie także jako moje własne.

2. Na podstawie art.159§1 zwracam się o wstrzymanie wykonalności ww orzeczenia SKO w Warszawie z dn……………… nr ………………….. , ze względu na ważny interes strony i interes społeczny.

Z poważaniem,

Podpis …………………………

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz